Slovar pojmov

  Books
 • Delitev

  Način razmnoževanja rastlin, pri katerim se rastlina razdeli na dva kosa ali več, ki imajo del koreninskega sistema in enega ali več poganjkov ali brstov

 • Delno odporna rastlina

  Sobna rastlina, ki potrebuje za zdravo rast najmanj 10-12°C

 • Destilirana voda

  čista voda brez raztopljenih snovi

 • Dlakavi listi

  Listi so pokriti s tankimi , razmeroma dolgimi podobnimi izrastki povrhnjice

 • Dlanasto deljen list

  List, pri katerim pet ali več delov (krp, rogljev) izhaja iz istega dna (podobno kot pri prsti iz dlani)

 • Drenaža

  umetno odvajanje vode z vgrajenimi podzemnimi odvodi

 • Drevo

  Lesnata trajnica z izrazito oblikovanim deblom in krošnjo nad njim

 • Družina

  Sistematska skupina, ki obsega bližnje sorodne rodove

 • Dvocepen

  Ob listnem peclju, globoko zrezana listna ploskev

 • Dvodomna rastlina

  Semenovka, pri kateri je spol ločen; moški in ženski cvetovi se nikoli ne razvijejo na isti rastlini

 • Dvojni ali vrstnat cvet

  Cvet, ki ima dva ali več krogov venčnih listov

 • Dvojno cvetno odevalo

  Cvetno odevalo je iz čašnih in venčnih listov

 • Dvoletnica, dvoletna zelika

  Rastlina, ki v prvi vegetacijski dobi razvije samo vegetativne organe, v drugi pa reproduktivne (cvetovi, semena) in nato odmre; zaključi svoj življenjski krog v dveh rastnih sezonah

 • Dvoroden

  Rastlina. Ki je nastala s križanjem dveh različnih rodov

 • Dvopernati list

  List, ki je sestavljen iz lističev, te pa spet sestavljajo lističi

 • Dvoredna namestitev listov

  Nameščeni so vzdolž listne osi v dveh nasprotnih vrstah