Simbioza


Gobe

Beseda simbioza pomeni sožitje organizmov, iz katere vsak črpa korist ali korist črpa samo en organizem, toda ne škoduje drugemu. Primer je lahko simbioza gob s korenino višjih rastlin ali simbioza orhidej z glivami. Bakterije lahko uporabljajo substance, ki izdelujejo žive celice in dajejo v zameno druge substance. Poznana je tudi simbioza dušikovih bakterij z metuljastimi rastlinami.


Znano je, da se večina rastlin ne prenaša, nekatere so celo strup za druge. Toda ne smemo pozabiti, da obstaja tudi veliko oblik skupnega sožitja rastlin. Po pravilu so to posredne oblike med zajedavstvom (en organizem jemlje vse hranilne snovi od drugega) in simbiozo: sožitjem, iz katerega koristi jemljeta oba organizma. Zelo pogosto je "vzajemna pomoč" tako pomembna, da njeno prenehanje pomeni smrt za enega izmed organizmov.


Najbolj enostaven in znan primer so rastline, ki nimajo klorofila in zato niso sposobne za fotosintezo: izdelavo hranilnih snovi iz ogljikovega dioksida in sončne energije. Takšne rastline živijo z drugimi rastlinami in uporabljajo organske substance, ki jih te rastline izdelajo, v zameno pa jim dobavljajo vodo in neorganske substance ali pa jih zavarujejo pred izsušitvijo.