Slovar pojmov

    Books
  • Utrjevanje

    Postopno prilagajanje sadik, ki so rasle v toplih razmerah, na okolje, v katerem bodo rasle na prostem